Fläkt Teknik Entreprenad AB - Box 5126 650 05 Karlstad
Telefon 054-85 30 85 - Fax 054-85 30 89 - info@flaktteknik.se

Trippel A

Entreprenad

Entreprenad

Fläkt Teknik utför entreprenadarbeten inom luftbehandling i enlighet med våra kunders behov och önskemål. Det betyder att vi kan utföra allt från konstruktion till överlämnande. Moment som ofta ingår i arbetet är konstruktion, dimensionering, mätning och injustering, montage, leverans, driftsättning och uppföljning.

Fläkt Teknik kan anlitas både som huvudentreprenör och som underentreprenör. Vi levererar färdiga anläggningar och utför ofta förtroendeentreprenader som bygger på långsiktiga och goda relationer med våra kunder. Partnering, där vi involveras redan i ett tidigt skede i projektet tillsammans med övriga aktörer, är ett arbetssätt som passar oss väl. Oavsett arbetsformerna så utformar vi alltid våra anläggningar efter de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som beställaren har.

Några exempel på entreprenadarbeten:

  • Daghem
  • Skolor
  • Industrier
  • Köpcentrum
  • Bostäder