Fläkt Teknik Entreprenad AB - Box 5126 650 05 Karlstad
Telefon 054-85 30 85 - Fax 054-85 30 89 - info@flaktteknik.se

Trippel A

Ventilation till Bryggudden Hus 3

2014-03-27

Fläkt Teknik är med och skapar nya boenden i inre hamn. 167 lägenheter med tillhörande servicelokaler skall färdigställas.

« Tillbaka