Fläkt Teknik Entreprenad AB - Box 5126 650 05 Karlstad
Telefon 054-85 30 85 - Fax 054-85 30 89 - info@flaktteknik.se

Trippel A

Service

Service

Fläkt Teknik är din pålitliga och trygga samarbetspartner när det gäller all service på ventilationsanläggningar. Vi erbjuder både förebyggande åtgärder, genom serviceavtal med löpande underhållsaktiviteter, och avhjälper akuta fel som kan uppstå.

I begreppet service ingår driftoptimering av anläggningen och våra erfarna tekniker kommer även med förslag på reparationer och förbättringar innan problem kan uppstå.

För mer information kontakta Per Fogelberg 054-400 55 04, per.fogelberg@flaktteknik.se

  • Injustering
  • OVK, riksbehörighet
  • Driftoptimering
  • Ramavtal
  • Serviceavtal
  • Försäljning av luftfilter