Fläkt Teknik Entreprenad AB - Box 5126 650 05 Karlstad
Telefon 054-85 30 85 - Fax 054-85 30 89 - info@flaktteknik.se

Trippel A

Projekt

Vi arbetar dagligen med både mindre och större projekt. Allt från enskilda lägenheter till hela bostadsområden och stora köpcentrum. Vi sätter stor vikt vid att hålla oss inom rådande ekonomiska och tidsmässiga ramar.

Det tror vi är en av anledningarna till att vi genom åren fått förmånen att utföra många förtroendeuppdrag. Det kan ibland innebära att vi utför extraordinära insatser när det behövs. Exempel på samarbetspartners är kommuner, fastighetsbolag och byggentreprenörer.

Vi är lättillgängliga och har korta beslutsvägar. Personlig service helt enkelt.