Vi sponsrar Karlstads kvinnojour

11 juni, 2021

Alla Kvinnors Hus är en ideell, självstyrande och feministisk förening som inhyser kvinnojouren och tjejjouren som hjälper kvinnor och barn i Karlstad som är utsatta för våld i en nära relation.

Alla Kvinnors Hus erbjuder bland annat:

  • Hjälp och stöd om du är utsatt för hot eller misshandel i någon form
  • Skyddat boende för dig som måste fly ditt hem
  • Stödsamtal och rådgivning
  • Självhjälpsgrupper för kvinnor som utsatts för misshandel, incest och sexuella övergrepp
  • Stöd vid kontakt med myndigheter
  • Utbildningar om mäns våld mot kvinnor
  • Studiecirklar
  • Information gentemot andra föreningar, polis, socialtjänst med mera

Alla Kvinnors Hus är i stort behov av gåvor och bidrag för att finansiera sin verksamhet. Att stötta Alla Kvinnors Hus, vars verksamhet är så otroligt viktig för utsatta kvinnor och barn, är för oss en självklarhet och vi har därför skänkt 10000 kronor till deras verksamhet.

Vill du också lämna ett bidrag till deras verksamhet gör du det på:
Bangiro: 5614-8190
Swish: 123 149 81 46

Mer information: www.karlstadskvinnojour.se

Fläkt Teknik Entreprenad AB
Sunnanvindsgatan 6
652 21 Karlstad

Postadress
Box 5126
650 05 Karlstad

054-85 30 85
info@flaktteknik.se
envelopeuserphone-handset