Vi tackar BROFAST AB för ett fortsatt förtroende och gott samarbete!

16 oktober, 2023

BROFAST AB äger och förvaltar tretton Miobutiker i Sverige. Flertalet av butikerna återfinns i Mellansverige, men det totala geografiska området sträcker sig från Sundsvall i norr till Kalmar i söder. Nu har vi på Fläkt Teknik tillsammans med BROFAST AB tecknat ett serviceavtal på tre år. I och med det blir vi BROFASTs helhetslösning när det gäller ventilation, kyla och värmeinstallationer.

För BROFASTs del innebär det ett enklare underhåll då de endast behöver kontakta en entreprenör för sin tekniska drift av fastigheterna. Vi kan dessutom erbjuda snabb hjälp lokalt vid behov av akuta felsökningar och åtgärder tack vare våra koncernbolag inom Currentum.

Avtalet innehåller:  

  • Veckovis rondering av uppkopplade butiker med larmhantering och åtgärd 
  • En gång per månad genomförs en optimering och nödvändiga justeringar utförs för att behålla god komfort och låg energiförbrukning
  • Två gånger per år görs platsbesök i samtliga fastigheter för att utföra service- och underhållsåtgärder samt funktionskontroll och övergripande kontroller av systemens status
  • Periodisk läckagekontroll och köldmedierapportering enligt gällande krav
  • OVK besiktning vart tredje år
  • Löpande förbättringsförslag

Fläkt Teknik Entreprenad AB
Sunnanvindsgatan 6
652 21 Karlstad

Postadress
Box 5126
650 05 Karlstad

054-85 30 85
info@flaktteknik.se
envelopeuserphone-handset