BRF Sparven i Forshaga

8 november, 2023

BRF Sparven i Forshaga består av 117 lägenheter och nu har de genomfört ett stort energiprojekt där de satsat rejält på förnybar energi för att sänka både föreningens och de enskilda lägenhetsägarnas driftkostnader. Med solceller på taken, värmepumpar i källaren och ett smart datoriserat styr- och övervakningssystem har man investerat i en stabil energiförsörjning som kommer att ge mersmak i många årtionden framöver.

Vi på Fläkt Teknik har på uppdrag av Ulvsby Rör, som varit totalentreprenör av värmesystemet, installerat ventilationen. Vi har ersatt befintliga fläktar med ett samlat ventilationsaggregat per huskropp. Detta ger möjlighet att återvinna värmeenergin ur frånluften så att den kan göra nytta i lägenheterna igen. Dessutom ger det mer plats åt solcellerna på taken.

Projektet är ett samverkansprojekt som delfinansieras av Naturskyddsföreningen och där Energieffekt varit projektkoordinator. Övriga entreprenörer är Nordic Solar, Ulvsby Rör AB (Värmlandsborr, Fläkt Teknik och Thellbergs) samt Elcenter.

Foto: Energieffekt

Fläkt Teknik Entreprenad AB
Sunnanvindsgatan 6
652 21 Karlstad

Postadress
Box 5126
650 05 Karlstad

054-85 30 85
info@flaktteknik.se
envelopeuserphone-handset