Om Fläkt Teknik

Våra tjänster

Vi projekterar, installerar och driftsätter anläggningar för luftbehandling i allt från privata bostäder till kontor och offentliga fastigheter, såsom skolor, idrottsanläggningar mm. Vår serviceavdelning ser därefter till att anläggningen fortsätter att fungera optimalt år efter år.

I dag är vi drygt sjuttio anställda som arbetar i Värmland och hela Sverige. Vi utgår från det gemensamma kontoret och verkstaden i Karlstad.

Entreprenad

Vi har stor erfarenhet av olika entreprenadformer; allt från totalentreprenader till partneringentreprenader. Vårt arbetssätt gör att allas enskilda kunskaper sprids och samlas i en stor gemensam kunskapsbank. 

Vid nyproduktion arbetar vi sida vid sida med andra dicipliner som underentreprenör till ett byggbolag. Vid ombyggnation kan vi ta helhetsansvaret som huvudentreprenör från projektering till färdig anläggning. Moment som ofta ingår i arbetet är konstruktion, dimensionering, mätning och injustering, samt montage, leverans, driftsättning och uppföljning.

Partnering, där vi involveras redan i ett tidigt skede i projektet tillsammans med övriga aktörer, är ett arbetssätt som vi föredrar. Oavsett arbetsform så hjälper vi dig som beställare med rådgivning och förslag, för att du ska få det bästa möjliga resulatet. 

Service

Fläkt Teknik är din pålitliga och trygga samarbetspartner när det gäller all service på ventilationsanläggningar. Vi erbjuder både förebyggande åtgärder, genom serviceavtal med löpande underhållsaktiviteter, och avhjälper akuta fel som kan uppstå. 

I begreppet service ingår driftoptimering av anläggningen. Våra erfarna tekniker kommer även med förslag på reparationer och förbättringar innan problem kan uppstå.

Vår serviceavdelning består av yrkesskickliga servicetekniker som sköter om våra kunders fastighetsbestånd. Flera av dem har riksbehörighet för OVK eller el- & kylbehörighet. 

Vision, värdegrund och profil

Vision

Alla ska vilja jobba med oss.
Alla ska vilja jobba hos oss.

Vi förväntar oss högt ställda förväntningar från våra kunder och medarbetare, så att vi får visa vad vi kan och få möjlighet att bli bättre när vi behöver.

Värdegrund

Ärlighet, Respekt och Ansvar, ÄRA.
De orden är ett mantra och en kompass som hjälper oss alla att dagligen fatta rätt beslut, stora som små. Pröva det gärna på vem som helst av oss.

Profil

Vi håller vad vi lovar.
Det kan verka självklart och för oss är det det.

Sponsring

Vi på Fläkt Teknik både imponeras och engageras mycket av det hårda arbete som läggs ned i våra lokala ungdomslag och -föreningar och sponsrar gärna dessa eldsjälar! Förutom att stötta vår ungdomsidrott sponsrar vi just nu:
Har du frågor om sponsring är du välkommen att höra av dig till Magnus Forsberg 0709-44 37 03.

Fläkt Teknik Entreprenad AB
Sunnanvindsgatan 6
652 21 Karlstad

Postadress
Box 5126
650 05 Karlstad

054-85 30 85
info@flaktteknik.se
envelopeuserphone-handset