BRF Sparven i Forshaga består av 117 lägenheter och nu har de genomfört ett stort energiprojekt där de satsat rejält på förnybar energi för att sänka både föreningens och de enskilda lägenhetsägarnas driftkostnader. Med solceller på taken, värmepumpar i källaren och ett smart datoriserat styr- och övervakningssystem har man investerat i en stabil energiförsörjning som kommer att ge mersmak i många årtionden framöver.

Vi på Fläkt Teknik har på uppdrag av Ulvsby Rör, som varit totalentreprenör av värmesystemet, installerat ventilationen. Vi har ersatt befintliga fläktar med ett samlat ventilationsaggregat per huskropp. Detta ger möjlighet att återvinna värmeenergin ur frånluften så att den kan göra nytta i lägenheterna igen. Dessutom ger det mer plats åt solcellerna på taken.

Projektet är ett samverkansprojekt som delfinansieras av Naturskyddsföreningen och där Energieffekt varit projektkoordinator. Övriga entreprenörer är Nordic Solar, Ulvsby Rör AB (Värmlandsborr, Fläkt Teknik och Thellbergs) samt Elcenter.

Foto: Energieffekt

I Färjestad i Karlstad, intill hockeyarenan som Sveriges bästa lag har som hemmaarena (om du frågar oss, alltså!), byggs det till en ny fastighet ihop med den befintliga arenan. Byggnaden kommer bestå av fem våningar och på plan två till fyra kommer det att finnas 66 hotellrum. Vidare kommer det att vara kontor på plan fem, ett gym på plan två samt serviceytor på entréplan. Och när hela bygget är klart kommer alla som vistas i fastigheten att få bästa möjliga inomhusklimat!

Projektform: Nybyggnad av hotell, kontor och gym

Byggherre: Ismåsen fastigheter

Huvudentreprenör: Consto

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: 2023 - 2024

Fakta och foto hämtade frånwww.constoab.se

I området Hagaborg i Karlstad byggs två nya bostadshus om 78 hyreslägenheter, som kommer att bilda kvarteret Åkaren. Husen kommer att vara sju resp åtta våningar höga och lägenheterna kommer att vara 1-4 rum och kök med balkonger.

I bottenplan byggs en förskola med åtta avdelningar och med plats för 160 barn.

Husen har en konstruktion i limträ och bjälklag i trä, förutom de två första våningarna som är i betong.

Projektledare: Niclas Wall

Projektform: Nybyggnad av lägenhetshus och förskola

Byggherre: Karlstads Bostads AB

Huvudentreprenör: NCC

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: 2021 - 2023

Fakta och foto hämtade frånwww.ncc.se

Det är dags att modernisera Edanesågen i Edane, Arvika. Det ska byggas nytt torkhus, ny såglinje, ströläggare och timmerintag. Ett stort jobb som kommer att pågå i fyra år med byggstart 2021.

Projektform: Totalentreprenad i partnering
Projektår: 2021-2024
Beställare: Moelven Edanesågen AB
Huvudentreprenör: Byggdialog
Arkitekt: Klara Arkitekter

I det gamla CGC-huset mitt i Karlstad har renoveringen av hotell och restauranger pågått en längre tid. Hotellet är ett sk destinationshotell som med 86 rum och sviter samt relaxavdelning med pool ska locka gäster från hela landet. Detta tillsammans med två olika restauranger, orangeri, uteservering och bar erbjuds en helt ny mötesplats i Karlstad.

Mötesplatsen kommer att tillhöra Nordic Hotel & Resorts med Petter Stordalen som ägare.

Projektform: Renovering av gamla lägenheter, kontors- och butikslokaler till hotell- och restaurang.

Byggherre: Capriga tillsammans med Mattias och Andreas Olsson

Byggår: Sommaren 2021 - Våren 2024

Fakta bland annat hämtad från nwt.se

Lobby och bar. Foto: Fratelli.
Orangeriet. Foto: Fratelli.
Restaurang. Foto: Fratelli.
Fasad. Foto: Krook & Tjäder

Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning som i nära 60 år har levererat inredningslösningar för hemmet. De finns med butiker på över 70 platser i Sverige. 

Brofast AB har sitt säte i Kristinehamn och är verksam inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade samt andra lokaler. Bolaget har varit aktivt sedan 1992. De förvaltar 13 stycken Mio butiker runt om i landet från norr till söder.

Brofastgruppen önskar med vårt partnerskap ett samarbete där Fläkt Teknik med våra resurser och gedigna kompetenser ska komma med förbättringsförslag, underhållsplaner/ förebyggande underhåll och energioptimering gällande värme, kyla och ventilation.

Brofast AB vill i möjligaste mån värna om miljön, därav ser de gärna att deras fastigheter slösar så lite onödig energi som möjligt.

Fläkt Teknik är Brofast samarbetspartners när det gäller all service på deras kyl och värmepumpsutrustning samt ventilationsanläggningar. Vi arbetar både förebyggande med löpande underhållsaktiviteter, samt driftoptimering och avhjälper akuta fel som kan uppstå.

Vår serviceavdelning består av yrkesskickliga servicetekniker där flera av dem har riksbehörighet för OVK eller el- och kylbehörighet. 

Servicekoordinator: Lisa Surau

Avtalsansvarig: Markus Johansson

Projektledare: Kenneth Carlsson

Antal butiker:  13 st Mio butiker från norr till söder

Foto: www.mio.se

Coop Värmland finns i 18 värmländska kommuner samt i Hällefors i Västmanland. Totalt finns det ett 60-tal lokalt ägda butiker att välja mellan.

Coop Värmland driver idag 45 Coopbutiker, 15 Pekåsbutiker och 2 Maximatbutiker samt Nästgårds köket.

Fläkt Teknik ska i uppdraget arbeta nära Coop Värmlands fastighetsavdelning för optimal drift till hög kvalitet och kostnadseffektivitet av deras egenägda fastigheter.

 Coop Värmland har varit Fläkt Tekniks samarbetspartners sedan 20 år då det gäller all service på deras värme och ventilationsanläggningar. Vi utför OVK och arbetar både förebyggande, genom serviceavtal med löpande underhållsaktiviteter samt driftoptimering och avhjälper akuta fel som kan uppstå.

Vår serviceavdelning består av yrkesskickliga servicetekniker där flera av dem har riksbehörighet för OVK eller el- & kylbehörighet. 

Serviceledare: Per Fogelberg, Robin Hjerpe

Projektledare: Per Fogelberg

Antal lokaler: Samtliga 62 butiker runtom i Värmland

Text och bild: www.coop.se

Mitt i stan, mellan busstationen och Klarälven, har vi hjälpt till att färdigställa 49 moderna och klimatsmarta hyreslägenheter i kvarter Gäddan. Kvarteret har omvandlats och moderniserats med en ny bostadsfastighet och upprustning av två befintliga äldre byggnader. Stort fokus har varit på miljö, energieffektivitet och hälsa, där vi spelat en mycket viktig roll för inomhusklimatet. Projektet var en av finalisterna till priset Grundstenen 2021.

Projektform: Nybyggnad och ombyggnad av lägenhetshus

Byggherre: Wermland Invest

Huvudentreprenör: Serneke

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: maj 2020 - oktober 2021

Fakta hämtade frånwww.byggfaktadocu.se, www.hbvarmland.se

Foto: Wermlands Invest

Bauhaus etablerar nytt 1400 kvadratmeterstort varuhus i Karlstad där vi ansvarar för den goda inomhusluften! Här kommer 150-200 personer att arbeta med allt från montageservice för privatpersoner till företagsservice för professionella hantverkare.

Projektform: Nybyggnad av varuhus

Byggherre: UBF partner och Donia

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: våren 2022 - hösten 2023

Fakta och foto hämtade frånwww.ubfpartner.se och news.cision.com

Foto. www.news.cision.com
Bild: brf-sundstatorg.se

På Sundsta är vi med och bygger 136 lägenheter i tre fastigheter på mellan åtta och tretton våningar. Det kommer att vara lägenheter på mellan ett och fem rum där samtliga har antingen balkong, terrass eller uteplats.

Projektform: Nybyggnad av lägenheter

Byggherre: Prepart och Karlstadhus

Huvudentreprenör: Consto

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: 2021 - 2023/2024

Fakta och foto hämtade frånwww.brf-sundstatorg.se och www.consto.se

Bild: brf-sundstatorg.se
Bild: brf-sundstatorg.se
Bild: consto.se

Foto: arjang.se

Entreprenaden omfattar nybyggnation av en simhall på 1 500 kvadratmeter som kommer att bestå av en 25-metersbassäng med sex simbanor, trampolin och en multibassäng med höj- och sänkbar botten. Det kommer även att finnas en relaxavdelning med bubbelpool och bastu, yta för barn med barnpool samt gym, sal för gruppträning och en wellnessavdelning i anslutning till simhallen. Och den goda luften, den fixar vi!

Rivningsarbetet kommer att pågå till februari 2022 och därefter påbörjas markarbetet. Hela bygget beräknas vara klart i början av 2024.

Projektledare: Henrik Nilsson

Projektform: Nybyggnad av badhus

Byggherre: Årjängs kommun

Huvudentreprenör: PEAB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: December 2021 - Mars 2024

Fakta och foto hämtade från: www.arjang.se och www.peab.se

Foto: Serneke

Entreprenaden omfattar nybyggnation av en simhall innehållande en 25 meters bassäng med sex banor och en multibassäng. I multibassängen kan vattendjupet varieras vilket skapar möjligheter för babysim, simundervisning, vattengympa, rehab och lek. Badet är tillgänglighetsanpassat och förutom de två bassängerna finns även en bubbelpool utomhus, bastu, kafé och en separat plask- och lekdel för de små barnen. Målbilden är att alla mellan 0–100 år ska ha möjlighet att nyttja badet, från babysim till senior vattengymnastik.

Projektledare: Bo Wiktorsson

Projektform: Nybyggnad av badhus

Byggherre: Forshaga kommun

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: Januari 2022 - december 2023

Fakta och foto hämtade från: www.serneke.se

Kilsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgifter att främja bostadsförsörjningen inom Kils kommun. Deras uppdrag är att bygga och förvalta bostäder, kommunala serviceanläggningar samt lokaler för handel, hantverk m.m. 

Kilsbostäder har i dagsläget 777 lägenheter varav 34 är radhuslägenheter för uthyrning. De äger och förvaltar även Kommunhuset samt ett fåtal affärslokaler i Kommunhuset. Dessutom driver Kilsbostäder företagshotellet Gränderna.

Fläkt Teknik är Kilsbostäders samarbetspartner när det gäller all service på deras ventilationsanläggningar. Vi arbetar både förebyggande, genom serviceavtal med löpande underhållsaktiviteter, samt driftoptimering och avhjälper akuta fel som kan uppstå. 

Vår serviceavdelning består av yrkesskickliga servicetekniker där flera av dem har riksbehörighet för OVK eller el- & kylbehörighet. 

Serviceledare: Per Fogelberg och Robin Hjerpe

Antal hyresrätter och andra lokaler: 777 lägenheter varav 34 är radhuslägenheter

Text och bilder: www.kilbostader.se

Foto: www.kilsbostader.se

Hagagatan 8
Företagshotellet Gränderna
Fagerås

Stöten har utmärkelser som tex Sveriges bästa skidort, Sveriges bästa skidort för barn och Sveriges bästa pist av skidmediet Freerides läsare. Nu satsar de vidare på att fortsätta vara Sveriges bästa skidort med att utöka både antal bäddar och utbyggnad av snösystemet till kommande säsong.

Till hösten 2023 ska ytterligare 6500 kvadratmeter stå klart med ytterligare 50 lägenheter med totalt 344 nya bäddar , samt restauranger och butikslokaler.

Nytt hotell med 50 lägenheter samt restauranger och butiklokaler

Projektledare: Magnus Forsberg

Projektform: Nybyggnad av lägenheter, restauranger och butikslokaler

Byggherre: Stöten i Sälen AB

Huvudentreprenör: Consto

Entreprenadform: Totalentreprenad

Arkitekt: KLARA Arkitekter i Karlstad

Planerad invigning: hösten 2023

AB Hammaröbostäder är ett aktiebolag som ägs av Hammarö kommun. Styrelsen är därför politiskt tillsatt av kommunfullmäktige. Hammaröbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag. Företaget äger, förvaltar och hyr ut cirka 1000 hyresrätter där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler.

Fläkt Teknik är Hammaröbostäders samarbetspartner när det gäller all service på deras ventilationsanläggningar. Vi arbetar både förebyggande, genom serviceavtal med löpande underhållsaktiviteter, samt driftoptimering och avhjälper akuta fel som kan uppstå. 

Vår serviceavdelning består av yrkesskickliga servicetekniker där flera av dem har riksbehörighet för OVK eller el- & kylbehörighet. 

Serviceledare: Per Fogelberg och Robin Hjerpe

Antal hyresrätter och andra lokaler: 1000 stycken

Text och bilder: www.hammarobostader.se

Omslag: Lillängen. Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto.

Lunden, Hammaröbostäder på Hammarö Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto
Täppan, Hammaröbostäder på Hammarö Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto
Trätälja, Hammaröbostäder på Hammarö Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto

Fläkt Teknik Entreprenad AB
Sunnanvindsgatan 6
652 21 Karlstad

Postadress
Box 5126
650 05 Karlstad

054-85 30 85
info@flaktteknik.se
LinkedIn
envelopeuserphone-handset