Bauhaus etablerar nytt 1400 kvadratmeterstort varuhus i Karlstad där vi ansvarar för den goda inomhusluften! Här kommer 150-200 personer att arbeta med allt från montageservice för privatpersoner till företagsservice för professionella hantverkare.

Projektform: Nybyggnad av varuhus

Byggherre: UBF partner och Donia

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: våren 2022 - hösten 2023

Fakta och foto hämtade frånwww.ubfpartner.se och news.cision.com

Foto. www.news.cision.com
Bild: brf-sundstatorg.se

På Sundsta är vi med och bygger 136 lägenheter i tre fastigheter på mellan åtta och tretton våningar. Det kommer att vara lägenheter på mellan ett och fem rum där samtliga har antingen balkong, terrass eller uteplats.

Projektform: Nybyggnad av lägenheter

Byggherre: Prepart och Karlstadhus

Huvudentreprenör: Consto

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: 2021 - 2023/2024

Fakta och foto hämtade frånwww.brf-sundstatorg.se och www.consto.se

Bild: brf-sundstatorg.se
Bild: brf-sundstatorg.se
Bild: consto.se

Foto: arjang.se

Entreprenaden omfattar nybyggnation av en simhall på 1 500 kvadratmeter som kommer att bestå av en 25-metersbassäng med sex simbanor, trampolin och en multibassäng med höj- och sänkbar botten. Det kommer även att finnas en relaxavdelning med bubbelpool och bastu, yta för barn med barnpool samt gym, sal för gruppträning och en wellnessavdelning i anslutning till simhallen. Och den goda luften, den fixar vi!

Rivningsarbetet kommer att pågå till februari 2022 och därefter påbörjas markarbetet. Hela bygget beräknas vara klart i början av 2024.

Projektledare: Henrik Nilsson

Projektform: Nybyggnad av badhus

Byggherre: Årjängs kommun

Huvudentreprenör: PEAB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: December 2021 - Mars 2024

Fakta och foto hämtade från: www.arjang.se och www.peab.se

Foto: Serneke

Entreprenaden omfattar nybyggnation av en simhall innehållande en 25 meters bassäng med sex banor och en multibassäng. I multibassängen kan vattendjupet varieras vilket skapar möjligheter för babysim, simundervisning, vattengympa, rehab och lek. Badet är tillgänglighetsanpassat och förutom de två bassängerna finns även en bubbelpool utomhus, bastu, kafé och en separat plask- och lekdel för de små barnen. Målbilden är att alla mellan 0–100 år ska ha möjlighet att nyttja badet, från babysim till senior vattengymnastik.

Projektledare: Bo Wiktorsson

Projektform: Nybyggnad av badhus

Byggherre: Forshaga kommun

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: Januari 2022 - december 2023

Fakta och foto hämtade från: www.serneke.se

Kilsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgifter att främja bostadsförsörjningen inom Kils kommun. Deras uppdrag är att bygga och förvalta bostäder, kommunala serviceanläggningar samt lokaler för handel, hantverk m.m. 

Kilsbostäder har i dagsläget 777 lägenheter varav 34 är radhuslägenheter för uthyrning. De äger och förvaltar även Kommunhuset samt ett fåtal affärslokaler i Kommunhuset. Dessutom driver Kilsbostäder företagshotellet Gränderna.

Fläkt Teknik är Kilsbostäders samarbetspartner när det gäller all service på deras ventilationsanläggningar. Vi arbetar både förebyggande, genom serviceavtal med löpande underhållsaktiviteter, samt driftoptimering och avhjälper akuta fel som kan uppstå. 

Vår serviceavdelning består av yrkesskickliga servicetekniker där flera av dem har riksbehörighet för OVK eller el- & kylbehörighet. 

Serviceledare: Per Fogelberg och Robin Hjerpe

Antal hyresrätter och andra lokaler: 777 lägenheter varav 34 är radhuslägenheter

Text och bilder: www.kilbostader.se

Foto: www.kilsbostader.se

Hagagatan 8
Företagshotellet Gränderna
Fagerås

Stöten har utmärkelser som tex Sveriges bästa skidort, Sveriges bästa skidort för barn och Sveriges bästa pist av skidmediet Freerides läsare. Nu satsar de vidare på att fortsätta vara Sveriges bästa skidort med att utöka både antal bäddar och utbyggnad av snösystemet till kommande säsong.

Till hösten 2023 ska ytterligare 6500 kvadratmeter stå klart med ytterligare 50 lägenheter med totalt 344 nya bäddar , samt restauranger och butikslokaler.

Nytt hotell med 50 lägenheter samt restauranger och butiklokaler

Projektledare: Magnus Forsberg

Projektform: Nybyggnad av lägenheter, restauranger och butikslokaler

Byggherre: Stöten i Sälen AB

Huvudentreprenör: Consto

Entreprenadform: Totalentreprenad

Arkitekt: KLARA Arkitekter i Karlstad

Planerad invigning: hösten 2023

AB Hammaröbostäder är ett aktiebolag som ägs av Hammarö kommun. Styrelsen är därför politiskt tillsatt av kommunfullmäktige. Hammaröbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag. Företaget äger, förvaltar och hyr ut cirka 1000 hyresrätter där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler.

Fläkt Teknik är Hammaröbostäders samarbetspartner när det gäller all service på deras ventilationsanläggningar. Vi arbetar både förebyggande, genom serviceavtal med löpande underhållsaktiviteter, samt driftoptimering och avhjälper akuta fel som kan uppstå. 

Vår serviceavdelning består av yrkesskickliga servicetekniker där flera av dem har riksbehörighet för OVK eller el- & kylbehörighet. 

Serviceledare: Per Fogelberg och Robin Hjerpe

Antal hyresrätter och andra lokaler: 1000 stycken

Text och bilder: www.hammarobostader.se

Omslag: Lillängen. Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto.

Lunden, Hammaröbostäder på Hammarö Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto
Täppan, Hammaröbostäder på Hammarö Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto
Trätälja, Hammaröbostäder på Hammarö Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto

I Klara, mellan NWT-huset och E18 byggs det för fullt i fem etapper. När allt är klart, kommer en helt ny stadsdel ha tagit form med fem bågformade fastigheter om fem eller sex våningar att finnas på plats med kontor, lägenheter och servicefunktioner, såsom livsmedelsaffär, gym, restauranger och utbildning samt parkeringsdäck. I etapp fem finns möjlighet till ett höghus på upp till 27 våningar med kontor och hotell inlagt i detaljplanen.

Projektledare: Magnus Forsberg

Projektform: Nybyggnad av kontor, hyreslägenheter och servicefunktioner samt parkeringsdäck

Byggherre: MaxFastigheter

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: Juni 2018 - pågår

Fakta och foton hämtade från: karlstad.se, mondo.se och byggnyheter.se

www.mondo.se
www.mondo.se

Så har bygget dragit igång i kvarteret Hyttan 18 i Karlstad. Strax intill Stenbron, på ett område med anor från 1600-talet då garvare var bosatta där. Namnet Hyttan kommer mest troligt från att det för flera hundra år sedan fanns en kaféverksamhet i området och att ”hytta” skulle vara ett annat ord för kafé eller krog. Idag minns nog de flesta Hyttan som det Folkets hus kallades när den samlingslokalen stod klart i slutet av 1940-talet.

Nu kommer Fläkt Teknik att installera ventilationen i de 131 hyres- och BRF-lägenheter som byggs i kvarteret, dels i det befintliga huset på Nygatan som kommer att utökas med två våningar, dels i ytterligare tre hus på sju, nio resp elva våningar. De första lägenheterna beräknas stå klara 2023 men byggjobbet kommer att fortsätta par år till efter det.

Projektledare: Magnus Forsberg

Projektform: Ny- och ombyggnad av hyres- och BRF-lägenheter

Byggherre: Karlstadshus

Huvudentreprenör: Elms bygg

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: Oktober 2021 - December 2025

Fakta och foton hämtade från: hyttankarlstad.se

Längs med Bromstensvägen i Spånga är vi med och bygger ett spännande kvarter med hyresrätter, vårdboende och en butik. Husen skapar en härlig dynamik med sina höjdskillnader, gröna sedumtak och insynsskyddad innergård.

Projektform: Nybyggnad av bostäder, vårdboende och butik

Byggherre: Magnolia/Heimstaden

Huvudentreprenör: Consto AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: September 2020 - December 2023

I Tullholmsviken i Karlstad är Fläkt Teknik med och bygger sammanlagt 900 hyreslägenheter i tre kvarter med miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver.

Projektledare: Niclas Wall

Projektform: Nybyggnad av bostäder

Byggherre: Magnolia Bostad AB

Huvudentreprenör: Consto AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggår: September 2020 - December 2025

Foto: Consto

I den nya stadsdelen i Göteborg som ligger på bekvämt avstånd från hav och natur, som började se dagens ljus runt 2014 byggs tre huskroppar med sex trapphus och underliggande garage 184 bostadsrätter. Husen är mellan tre och sex våningar höga.

Projektform: Nyproduktion

Byggherre: Magnolia Produktion

Huvudentreprenör: Consto

Entreprenadform: Totalentreprenad

Färdigt: Juni 2023

För mer information: www.nyahovas.se

Foto: www.consto.se

Fläkt Teknik är med i byggnationen när Tingvalla isstadion omvandlas från en utomhusarena till en ny inomhusarena, och därmed får Sveriges största isyta under tak. Hallen kommer att vara 191 x 81 meter stor och under taket, med en frihöjd på 12 meter, finns plats för en fullstor bandyplan och två fullstora hockeyrinkar. Stå- och sittläkare och kafé, möjlighet till TV-sändningar mm och allt kommer givetvis att ha bästa möjliga ventilation! 

Projektledare: Bosse Wiktorsson

Projektform: Nyproduktion

Byggherre: Karlstads kommun

Huvudentreprenör: NCC

Entreprenadform: Partnering

Färdigt: Hösten 2022

Mer information: www.karlstad.se

Ta en titt inomhus i nya arenan med 3D-teknik: roundme.com

Illustration: NCC
På den här fullstora bandyplanen kommer även allmänhetens åkning att vara. www.karlstad.se
En 400 meters skridskobana kan skapas i Tingvalla isstadion om väggen mellan isytorna fälls upp och rinkarnas sarger monteras ner. www.karlstad.se
På Tingvalla isstadions två hockeyrinkar kommer det att vara konståkning, ishockey och kälkhockey. www.karlstad.se

I Stenungsund pågår nyproduktion av 39 lägenheter där Fläkt Teknik ansvarar för inomhusklimatet.

Projektledare: Per Berglund

Projektform: Nyproduktion

Huvudentreprenör: Skanska

Entreprenadform: Totalentreprenad

Färdigt: December 2022

Foto: I am Home

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, utvecklar i stadsdelen Eriksborg i Västerås. Totalentreprenadsavtal har tecknats med Consto. Nu påbörjas byggnationen av 252 hyreslägenheter på 14000 kvm, fördelat på sex fastigheter. Målet är att certifiera projektet enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektform: Nyproduktion

Byggherre: I am Home

Huvudentreprenör: Consto

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggstart: Maj 2021

Fläkt Teknik Entreprenad AB
Sunnanvindsgatan 6
652 21 Karlstad

Postadress
Box 5126
650 05 Karlstad

054-85 30 85
info@flaktteknik.se
envelopeuserphone-handset