F-3-skola med idrottshall i Filipstad

28 april, 2021

Nu byggs en ny skola i centrala Filipstad i tre plan. När den är färdig i slutet av 2022 kommer den att rymma 360 elever i förskoleklass, årskurs 1-3 och grundsärskola. På taket placeras solceller och skolan uppförs enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

På andra sidan skolgården byggs en idrottshall för skolverksamhet, men även för föreningslivet. Det blir en idrottsplan, fyra omklädningsrum, läktare för 480 personer och en cafeteria.

Projektledare: Henrik Nilsson

Projektform: Nybyggnad

Byggherre: Filipstad Kommun

Huvudentreprenör: NCC

Entreprenadform: Partnering

Färdigt: December 2022

Foto: Sweco

Fläkt Teknik Entreprenad AB
Sunnanvindsgatan 6
652 21 Karlstad

Postadress
Box 5126
650 05 Karlstad

054-85 30 85
info@flaktteknik.se
envelopeuserphone-handset