Nordmarkens skola

21 mars, 2018

Nordmarkens skola är en nyproduktion i två etapper som ersatte den rivna skolan Silbodalsskolan. Etapp 2 av den nya skolan är en F-6-skola där även skolkök, matsal och idrottshall har byggts.

Projektledare: Henrik Nilsson

Projektform: Om- och nybyggnad av skola och förskola

Byggherre: Årjäng kommun

Huvudentreprenör: Byggdialog

Entreprenadform: Partnering

Byggår: 2018-2020

Fler bilder: www.arjang.nu

Fläkt Teknik Entreprenad AB
Sunnanvindsgatan 6
652 21 Karlstad

Postadress
Box 5126
650 05 Karlstad

054-85 30 85
info@flaktteknik.se
envelopeuserphone-handset