Service på Hammaröbostäder

6 november, 2021

AB Hammaröbostäder är ett aktiebolag som ägs av Hammarö kommun. Styrelsen är därför politiskt tillsatt av kommunfullmäktige. Hammaröbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag. Företaget äger, förvaltar och hyr ut cirka 1000 hyresrätter där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler.

Fläkt Teknik är Hammaröbostäders samarbetspartner när det gäller all service på deras ventilationsanläggningar. Vi arbetar både förebyggande, genom serviceavtal med löpande underhållsaktiviteter, samt driftoptimering och avhjälper akuta fel som kan uppstå. 

Vår serviceavdelning består av yrkesskickliga servicetekniker där flera av dem har riksbehörighet för OVK eller el- & kylbehörighet. 

Serviceledare: Per Fogelberg och Robin Hjerpe

Antal hyresrätter och andra lokaler: 1000 stycken

Text och bilder: www.hammarobostader.se

Omslag: Lillängen. Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto.

Lunden, Hammaröbostäder på Hammarö Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto
Täppan, Hammaröbostäder på Hammarö Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto
Trätälja, Hammaröbostäder på Hammarö Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto

Fläkt Teknik Entreprenad AB
Sunnanvindsgatan 6
652 21 Karlstad

Postadress
Box 5126
650 05 Karlstad

054-85 30 85
info@flaktteknik.se
envelopeuserphone-handset