Service på Kilsbostäder

10 december, 2021

Kilsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med uppgifter att främja bostadsförsörjningen inom Kils kommun. Deras uppdrag är att bygga och förvalta bostäder, kommunala serviceanläggningar samt lokaler för handel, hantverk m.m. 

Kilsbostäder har i dagsläget 777 lägenheter varav 34 är radhuslägenheter för uthyrning. De äger och förvaltar även Kommunhuset samt ett fåtal affärslokaler i Kommunhuset. Dessutom driver Kilsbostäder företagshotellet Gränderna.

Fläkt Teknik är Kilsbostäders samarbetspartner när det gäller all service på deras ventilationsanläggningar. Vi arbetar både förebyggande, genom serviceavtal med löpande underhållsaktiviteter, samt driftoptimering och avhjälper akuta fel som kan uppstå. 

Vår serviceavdelning består av yrkesskickliga servicetekniker där flera av dem har riksbehörighet för OVK eller el- & kylbehörighet. 

Serviceledare: Per Fogelberg och Robin Hjerpe

Antal hyresrätter och andra lokaler: 777 lägenheter varav 34 är radhuslägenheter

Text och bilder: www.kilbostader.se

Foto: www.kilsbostader.se

Hagagatan 8
Företagshotellet Gränderna
Fagerås

Fläkt Teknik Entreprenad AB
Sunnanvindsgatan 6
652 21 Karlstad

Postadress
Box 5126
650 05 Karlstad

054-85 30 85
info@flaktteknik.se
envelopeuserphone-handset