Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad

21 maj, 2018

Om- och tillbyggation av nya SÄG i Karlstad startade under 2017 och beräknas pågå till hösten 2021. Projektet omfattar tre huskroppar med tre till fyra våningar i respektive byggnad, vilket totalt ger cirka 21300 kvm.

Projektledare: Bosse Wiktorsson

Projektform: Om- och tillbyggnation

Byggherre: Karlstads kommun

Huvudentreprenör: Skanska

Entreprenadform: Partnering

Byggstart: 2017

3D-modell: www.karlstad.se

Läs mer: www.skanska.se och www.karlstad.se

Fläkt Teknik Entreprenad AB
Sunnanvindsgatan 6
652 21 Karlstad

Postadress
Box 5126
650 05 Karlstad

054-85 30 85
info@flaktteknik.se
envelopeuserphone-handset