Vi hälsar våra nya arbetsmiljöombud Henrik och Johnny välkomna!

10 december, 2020

Då vi är ett stort bolag där våra medarbetare som har sitt dagliga arbete på olika håll är det viktigt att ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Under 2020 har vi därför tagit krafttag med systematiken och delaktigheten i arbetsmiljöarbetet. En del i detta är att utse Henrik Bodén Whendin och Johnny Eriksson är våra nya arbetsmiljöombud.

Genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete har vi koll på mätningar, enkäter, arbetsmiljöronder, medarbetarsamtal och ledningsbeslut, vilket är väldigt viktigt för att alla ska ha en bra arbetsmiljö i sin arbetsvardag.

Kontaktuppgifter till Henrik och Johnny återfinns under Kontakta oss...

Fläkt Teknik Entreprenad AB
Sunnanvindsgatan 6
652 21 Karlstad

Postadress
Box 5126
650 05 Karlstad

054-85 30 85
info@flaktteknik.se
envelopeuserphone-handset